Kijken, denken, doen: een datagedreven duurzaamheidsaanpak

12 dec. 2023
nieuws-blog-banken.nl-detail.png

Over iets meer dan een maand is het eindelijk zover: de Corporate Sustainability Reporting Directive wordt van kracht. De richtlijn verplicht grote ondernemingen om over hun ESG-impact te rapporteren. Maar wat als hun meetmethodiek gebaseerd is op gedateerde en onvolledige data? Dan biedt een nieuwe oplossing van The Data Agency uitkomst. Banken.nl sprak erover met Associate Partner Edwin Kooge en Chief Innovation Officer Ronald Langendoen.

Bedrijven die willen verduurzamen denken al gauw aan een elektrisch wagenpark, betere isolatie, zonnepanelen op het dak en minder vliegreizen. Zeker voor banken ligt het echter een stuk ingewikkelder. Zelfs áls ze al hun directe CO2-uitstoot weten te elimineren, hebben ze slechts 0,01% van hun totale bedrijfsvoering verduurzaamd. Een minuscuul stukje van de taart dus.

Dat zit zo: als bedrijf ben je ook verantwoordelijk voor je indirecte uitstoot – en zeker bij banken is die relatief gezien enorm. Het betreft de uitstoot van particuliere en zakelijke klanten die krediet hebben ontvangen van een bank. Een bank die echt wil verduurzamen, dient dan ook hoofdzakelijk naar deze ‘gefinancierde uitstoot’ te kijken.

Neem bijvoorbeeld een consument die met een hypotheek een huis heeft gekocht. De CSRD-richtlijn stelt dat banken (mede)verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot van dat huis. Om te verduurzamen dienen banken dus vooral hun clientèle de groene kant op te duwen.

En verduurzamen zullen ze: De CSRD-richtlijn verplicht banken wettelijk om een actieplan aan hun ESG-rapportages te hangen, waarin aangegeven wordt hoe ze hun CO2-aandeel denken te verkleinen. De spanning staat er dan ook vol op: deze megaklus móet goed worden uitgevoerd.

DOOMED TO FAIL

Maar hoe doe je dat nou precies? “Door te kijken, denken en doen”, vat Edwin Kooge kort samen. Zo gezegd klinkt het simpel zat, maar de Associate Partner van The Data Agency geeft aan dat het bij veel banken echter al misgaat bij de eerste stap (het kijken). Bijvoorbeeld bij de verduurzaming van de hypotheekportefeuille, die feitelijk gezien neerkomt op de verduurzaming van de woningvoorraad.

“Daarvoor moet je wel weten hoe duurzaam een woning nu al is”, legt Chief Innovation Officer Ronald Langendoen uit. “Om dat te beoordelen kijken banken vooral naar het energielabel, maar dat is in 30% van de gevallen onvolledig en achterhaald. Er wordt vooral verduurzaamd ná de aankoop van een woning, waarna het energielabel zelden officieel wordt aangepast.”

Banken sturen dus aan op verouderde data; in werkelijkheid zou de Nederlandse woningmarkt een stuk duurzamer zijn dan nu bij banken bekend is. En een bank of hypotheekverstrekker die daar niet precies van op de hoogte is, kan moeilijk de juiste prikkel aan zijn hypotheeknemers geven om in beweging te komen. Ze zijn doomed to fail dus.

KIJKEN, DENKEN, DOEN

Dit is waar The Data Agency banken kan helpen. Het bedrijf heeft een oplossing ontwikkeld die op basis van openbare data  – en met behulp van de rekenregels van Milieucentraal – een actuele inschatting kan maken van de CO2-uitstoot per woonadres in Nederland. Data die vervolgens wordt gecombineerd met de resultaten van lifestyleonderzoeken die The Data Agency per regio, buurt of klantsegment uitvoert.

Overigens kan het bedrijf dat proces toepassen op nog veel meer categorieën dan alleen de hypotheekportefeuille. Ook op het gebied van vervoer, kleding, reizen, eten en spullen is het bedrijf in staat om zijn klanten te helpen met het aansturen van een duurzame gedragsverandering bij hun clientèle.

“Uiteindelijk bieden de resultaten ons inzichten in twee belangrijke dimensies”, vervolgt Kooge. “Enerzijds brengen we de potentie om te verduurzamen in kaart; denk aan de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te leggen. Anderzijds achterhalen we de bereidheid om te verduurzamen; in hoeverre consumenten willen en/of kunnen verduurzamen.”

En kennis (het denken) over beide dimensies is essentieel. Kennis over alleen het duurzaamheidsniveau van een woning is volgens Langendoen niet genoeg. “Je moet bijvoorbeeld ook weten waarom mensen verduurzamen. Doen ze dat vanuit financieel oogpunt of juist vanuit idealisme? Hoewel beide typen consument welwillend staan tegenover verduurzamen, is de stimulans die ze nodig hebben om verder te vergroenen natuurlijk compleet verschillend.”

“Sommige consumenten moeten bijvoorbeeld overtuigd worden met een duidelijk overzicht van het financieel rendement van zonnepanelen of betere isolatie”, vult Kooge aan. “Terwijl je andere idealistische consumenten, die wellicht al beschikken over een woning met het hoogste energielabel, juist weer kan interesseren in groene beleggingsfondsen.”

Kortom, met de datagedreven duurzaamheidsaanpak van The Data Agency kunnen banken zichzelf veel beter verplaatsen in de beweegredenen van hun klanten, en daardoor zijn ze ook weer beter in staat om hun klanten de volgende stap te laten zetten (het doen). “Hoe je het ook wendt of keert, gedragsverandering begint altijd met inzicht en herkenning”, vat Kooge samen.

“Met onze matrix en adviseurs helpen wij banken vervolgens om de juiste communicatiestrategieën te ontwikkelen, waardoor consumenten de juiste boodschap ontvangen en het heel helder wordt hoe de hypotheekportefeuille verder verduurzaamd kan worden”, voegt Langendoen toe. “Omdat we onze database elke zes tot twaalf maanden updaten, weten we ook of de gekozen strategieën werken, of dat er juist bijgestuurd moet worden. Het proces staat nooit stil.”

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Kooge en Langendoen benadrukken dat de oplossing nog volop in ontwikkeling is. “Wij willen met onze methodiek een bijdrage leveren aan een betrouwbare standaard om de markt inzicht te geven in de CO2-uitstoot van klantsegmenten binnen een veelvoud aan categorieën. Maar dat kunnen we natuurlijk nooit helemaal alleen.”

De heren dagen financiële instellingen dan ook uit om samen met het bedrijf de CO2-uitstoot vast te stellen, te valideren, aan te scherpen en in te zetten om tot een substantiële verlaging van de CO2-uitstoot te komen.

En dat is hoog nodig ook. Langendoen wijst erop dat er het afgelopen jaar 50% minder zonnepanelen zijn geïnstalleerd dan het jaar ervoor. Met de CSRD-richtlijn voor de deur komt de oplossing van The Data Agency dan ook precies op het juiste moment.

“Dit is hét moment om de stagnatie te doorbreken en verduurzaming een boost te geven”, sluit Kooge af. “Met onze techniek verminderen banken niet alleen hun risico’s, maar presenteren ze ook betere ESG-cijfers. Laat met behulp van onze datagedreven aanpak zien dat je als bank weet waar je het over hebt als het over verduurzaming gaat. Laat zien dat je klaar bent voor wat komen gaat – nu én in de toekomst.”


Dit artikel is verschenen op banken.nl

Every company a data company