Strategie

50% Meer rendement!

Flink geïnvesteerd in marketing technologie maar resultaten blijven achter bij de verwachtingen en technologieën werken onvoldoende goed samen? Een data strategie laat CRM oplossingen, data management platformen en data analyse omgevingen substantieel beter renderen! Een data strategie optimaliseert de beschikbaarheid, uitwisselbaarheid en het gebruik van data. Afhankelijk van de behoeften van jouw organisatie werken we samen met jou een strategie uit of focussen we op specifieke elementen zodat de waardecreatie optimaal is.

datastrategie.svg

Datastrategie

Een datastrategie zet uiteen hoe jouw organisatie haar doelstellingen realiseert door effectief datagebruik. Je ontvangt goed onderbouwde adviezen en geprioriteerde activiteiten ten aanzien van de beschikbaarheid en bruikbaarheid van databronnen, de kwaliteit van de klantdata, inzichten uit data analyse en het gebruik van data in marketing programma’s. De output kan gebruikt worden om marketingplannen mee te prioriteren en laat zich goed vertalen naar een operationeel plan van aanpak. Het door The Data Agency ontwikkelde data maturity model vormt de basis voor het vinden van de optimale balans tussen doelstellingen en activiteiten. 

De inspiratieworkshop, de maturity audit en de datalandschap scan maken deel uit van de strategie ontwikkeling. Naast strategisch advies ontvang je een visualisatie van het datalandschap, een profilering van je klanten en website bezoekers en een rapportage van de datakwaliteit.

workshop-2.svg

Inspiratieworkshop

Workshop waarin ideeën, ambities en knelpunten ten aanzien van data toepassing worden verzameld bij betrokken stakeholders. De workshop dient als start om inzicht te krijgen waar jouw organisatie nu staat. Je ontvangt hiervan een verslag met een advies over de te nemen vervolgstappen.

De workshop is ideaal om interne ideeën te delen, draagkracht te creëren en het verbeterpotentieel en de ambities te verkennen.

scan-3.svg

Datalandschap quick scan

De datalandschap quick scan biedt inzicht in welke relevante databronnen beschikbaar zijn, hoe deze kunnen worden ingezet, welke vaardigheden daarbij gewenst/vereist zijn, welke technologie en infrastructuur nodig is en verduidelijkt de samenhang tussen deze elementen. Je ontvangt een visualisatie van het datalandschap, een toelichting op de relevante elementen en een analyse van knelpunten en mogelijkheden. Hiermee wordt de vraag beantwoord of data beschikbaar en bruikbaar is om het gestelde doel te realiseren.

De datalandschap quick scan output is zeer bruikbaar als pre-project om een business cases te ontwikkelen waarmee investeringsplannen ten aanzien van effectiever data gebruik gevalideerd worden en aan rendement verwachtingen worden gekoppeld.

audit-1.svg

Data maturity audit

De data maturity audit levert inzicht in de volwassenheid van de organisatie op 5 elementen van datagebruik en de samenhang tussen die elementen. Het resultaat is inzicht in de samenhang tussen de primaire elementen van data gebruik ten aanzien van de ambitie en beschreven doelstellingen. De audit maakt duidelijk welke data beschikbaar en bruikbaar is om gestelde doelen te realiseren en met welke data technologie, ICT afhankelijkheden en regelgeving rekening moet worden gehouden.