[Case] Een mening over drukte; stel een datastrategie samen

Er is in Amsterdam vaak geen doorkomen aan. Fietsende toeristen zigzaggen van links naar rechts. En op regenachtige dagen zijn ook de toeristen te voet, gehuld in poncho's – met zonnebril, ook blindgangers.

Onlangs las ik in het Parool een artikel met de kop: “Toon lef, rem toerisme af”. Amsterdam in Progress (AiP) wordt daarin genoemd als een onafhankelijke denktank die concrete plannen ontwikkelt om de balans in de stad te stimuleren. Lijkt mij een heel goede zaak. Ook erg complex. Want hoe stem je commerciële belangen af op die van bewoners?

“Door het ontbreken van een betrouwbare en onafhankelijke bron kan een inschatting van wat de materiële en immateriële kosten en opbrengsten van toerisme zijn, niet gemaakt worden”. Staat in het artikel.

Volgens mij is dit niet het geval en zijn die bronnen er wel. Je moet echter niet verwachten dat je ooit één bron krijgt die het allemaal in zich heeft.

De onderliggende vraag is, net als ik die bij veel bedrijven ook vaak tegenkom; wat willen wij bereiken met data? Het ontbreekt mijns inziens aan een data strategie die aangeeft wat het doel is, welke data er is of moet komen, hoe ermee gewerkt wordt en door wie.

Voor een opdrachtgever, een museum in Amsterdam, hebben wij een advies gemaakt vanuit de wens; van alle toeristen moeten er meer mensen naar ons museum komen. Teveel toeristen gaan naar andere musea die minder leuk zijn en bovendien duurder. Kortom; ik wil meer mensen in mijn museum.

In de data strategie die wij geschreven hebben staat ook een datalandschap. En daarin stond onder andere de toepassing van een hele betrouwbare en onafhankelijke databron. Namelijk www.cruisekalender.eu/Amsterdam. In deze bron staat precies waar een deel van de doelgroep van onze opdrachtgever is. Er is exact bekend op het uur hoeveel mensen aan wal komen in de jaren.

Een data strategie is essentieel maar ontbreekt in de discussie over kosten en baten van toeristen. Er zijn namelijk wel onafhankelijke en betrouwbare bronnen beschikbaar. Alleen een strategie met daarin een data landschap van die bronnen en een plan hoe ze te gebruiken ontbreekt. Dat is de eerste stap naar een onafhankelijke en betrouwbare aanpak.

Geschreven door Floris van Lelyveld
bicycle birds eye view
Terug naar overzicht