Marketing programma's

20% response verbetering!

Bepalen klantinzichten en data de inhoud en timing van de marketing activiteiten of is het onderbuikgevoel van de marketeer de dominante factor?  De transitie van marketing push ad hoc campagnes naar customer centric always on programma’s is een proces waarin we organisaties ondersteunen. 

De transitie activiteiten stemmen we, samen met jou en je team, af op de ideeën en ambities van de organisatie. Na een verkenning van de huidige activiteiten en het vaststellen van de beoogde optimale klantervaring(en), prioriteren we de te ontwikkelen marketing programma’s en versnellen we de operationele resultaten om structurele verbetering te borgen. 

data-driven-marketing-programma-s.svg
workshop.svg

Inspiratieworkshop

Inspiratieworkshop waarin ideeën, ambities en knelpunten ten aanzien van data toepassing worden verzameld bij alle stakeholders. Dit is de basis om een globaal inzicht te krijgen waar jouw organisatie nu staat t.a.v. data gedreven marketing. Je ontvangt hiervan een verslag met een advies over de te nemen vervolgstappen.

De workshop is ideaal om interne ideeën te delen, draagkracht te creëren en het verbeterpotentieel en de ambities te verkennen.

deepdive.svg

Datadriven deep dive

De deep dive maakt inzichtelijk welke data huidige marketingactiviteiten voeden en op welke inzichten deze gebaseerd zijn. Door het verkennen van de marketing kalender, te schakelen met betrokken marketeers en gerelateerde afdelingen wordt de IST situatie in kaart gebracht. Met dit inzicht worden marketing activiteiten, welke beter renderen in een programma structuur, geprioriteerd op basis van waarde potentieel, complexiteit en haalbaarheid. 

De deep dive helpt antwoord te geven op de vraag welke marketing activiteiten, binnen budgettaire kaders, met beschikbare databronnen en marketing technologieën in een programma vorm beter renderen.

Contactstrategie

Opstellen van een contactstrategie voor een specifieke doelgroep(en) op basis van de inzichten verkregen uit de klantenbase, traffic en/of doelgroep analyse. De strategie maakt duidelijk wie (welke personen, adressen en doelgroepen) benaderd moeten worden en hoe (welke kanalen en boodschappen) om effectief specifieke doelstellingen te realiseren.

De contactstrategie helpt de organisaties keuzes te maken ten aanzien van de benadering van strategische doelgroepen. 

van-campagne-naar-programma.svg

Van campagne naar programma

De transitie naar programma’s bestaat uit 10% inspiratie en 90% transpiratie. Dat betekent de mouwen opstropen en met de voeten in de klei. Wij versnellen resultaat door duidelijke en meetbare doelstellingen vast te stellen en sturing te geven aan de operationele uitvoering van de programma’s. De focus ligt op het verkrijgen van inzichten, ontsluiten van relevante data, interne samenwerking en effectieve executie van programma’s. 

We borgen de verankering van strategie in de dagelijkse operatie en bieden jou de flexibiliteit om met tijdelijke capaciteit operationele resultaten te versnellen.