Loyaliteitsverbetering

25% lagere klantbehoud kosten!

Welke klant is loyaal, weke behoud ik pro actief of re-actief en welke laat ik gaan? Om de juiste klant aan jouw organisatie te binden is een goed inzicht en begrip van je klanten essentieel. Wij helpen je klantprofielen ontwikkelen, verschillende loyaliteitstypen onderscheiden, doelgroepen bepalen en de juiste actie per klant te definiëren.

Samen met interne stakeholders ontwikkelen we een behoud strategie inclusief een groeipad voor de organisatie met als doel een structureel hogere klantwaarde. 

loyaliteit-verbetering.svg
klantprofilering.svg

Klantprofilering

Om loyaliteit te verbeteren is het nodig om je klanten te begrijpen. Op basis van CRM-, order-, contact-, en externe sociaal demografische gegevens worden klanten specifiek op loyaliteitsgedrag geprofileerd. Daarnaast worden klantgroepen met specifieke relevante kenmerken zoals kanaal-en productvoorkeur, interactieratio, loyaliteit en omzetwaarde geanalyseerd. Hierdoor krijg je inzicht in verschillen in gedrag en kenmerken. Samen met jou en je base team bepalen we de benodigde analyses om de juiste inzichten te verkrijgen. 

De klantprofilering levert een solide cijfermatig basis voor de uitgangspunten van loyaliteit en behoud activiteiten. 

analyse-1.svg

Doelgroep analyse

Om voor jouw organisatie te bepalen wie de juiste doelgroepen voor specifieke customer journey’s zijn, analyseren wij je klant en response data en vergelijken de uitkomsten met het potentieel in de Nederlandse markt. Vanuit deze analyse kan doorontwikkeld worden naar voorspelmodellen per customer journey doelgroep. Met deze cijfermatige onderbouwing van verwachte resultaten per doelgroep wordt aangetoond welke doelgroepen relevant en rendabel zijn en welke niet.

De doelgroep analyse stelt jou en je organisaties in staat beter te prioriteren en keuzes ten aanzien van de primaire doelgroepen per customer journey.

scan-2.svg

Datalandschap quick scan

De datalandschap quick scan biedt inzicht in welke relevante databronnen beschikbaar zijn, hoe deze kunnen worden ingezet, welke vaardigheden daarbij gewenst/vereist zijn, welke technologie en infrastructuur nodig is en verduidelijkt de samenhang van deze elementen. Je ontvangt een visualisatie van het datalandschap, een toelichting op de relevante elementen en een analyse van knelpunten en mogelijkheden. Hiermee wordt de vraag beantwoord of data beschikbaar en bruikbaar is om het gestelde doel te realiseren en met welke organisatie, data technologie en ICT afhankelijkheden rekening moet worden gehouden.

De datalandschap quick scan output is zeer bruikbaar om een business cases te ontwikkelen waarmee investeringsplannen ten aanzien van effectiever data gebruik gevalideerd worden en aan verwacht rendement worden gekoppeld. 

strategy-2.svg

Klantbehoud strategie

Om het rendement van behoud en loyaliteit activiteiten te verhogen is het cruciaal om te bepalen welke klant loyaal is, welke pro actief of re-actief behouden moet worden en welke klanten de organisatie beter kan laten gaan. De behoud strategie omvat klant profilering, doelgroep analyse en een data landschap scan. Met de inzichten, uitkomsten en mogelijkheden ontwikkelen we samen met interne stakeholders een behoud strategie inclusief een groeipad voor de organisatie met als doel een structureel hogere klantwaarde.

De strategie definieert de doelstellingen ten aanzien van klantbehoud en vertaalt deze doelstellingen naar beleid en activiteiten. De strategie beantwoord hoe de organisatie klanten behoud teneinde de optimale klantwaarde te realiseren.