Datakwaliteit

100% Gevalideerde klantdata!

De volledigheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van klantdata vormt de basis voor effectief data gebruik. Om klantbehoeften en klantgedrag te analyseren en effectief bereik te realiseren is het belangrijk dat relevante data compleet, toegankelijk en betrouwbaar is. 

Wij helpen jou en je organisatie de databehoefte bepalen, definiëren data kwaliteit, ontwikkelen een calculatiemodel waarmee de waarde van data wordt bepaald en leveren oplossingen waarmee de volledigheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid worden geborgd. 

klantdata-verbetering.svg
scan-1.svg

Datakwaliteit scan

Voor effectief data gebruik is het cruciaal dat de kwaliteit van de klantdata hoog is. Tijdens de datakwaliteit scan maken wij inzichtelijk hoe vervuild de beschikbare klantdata is, welke data relevant is voor het beoogde datagebruik en wat de financiële consequenties zijn van het gebrek aan data of lage data kwaliteit. Hiermee wordt bepaald in welke mate kwaliteitsverbeteringen nodig zijn.

id-management.svg

ID Management optimalisatie

Beschikbare en betrouwbare data kan nutteloos zijn als deze niet gekoppeld is aan de relevante personen, huishoudens, bezoekers. Web traffic-, service contact- en order data welke niet aan de exacte klant/prospect kan worden gekoppeld verliest veel van de waarde. ID management optimalisatie focus op de mogelijkheden om de koppeling van relevante databronnen aan de juiste ID’s (personen, huishoudens, cookie-ID’s) te verbeteren.

ID management resulteert in een vollediger klantbeeld door een betere koppeling van klant-, transactie-, contact-, en profilering data.

crm-onboarding.svg

CRM onboarding

We focussen op het verbeteren van het online bereik van uw bestaande klanten en leads. CRM records van klanten, leads en prospect worden verrijkt met online ID’s op basis waarvan online audiences worden  gecreëerd. Dit helpt jou en je organisatie je klanten, leads en prospects online te herkennen en te bereiken met gepersonaliseerde content.

CRM onboarding resulteert in een substantiële afname van media uitgaven door effectieve uitsluiting van bestaande klanten en targetting van de reële doelgroepen.

opt-in-strategy.svg

Opt-in strategie

Om data te mogen gebruiken is soms toestemming nodig, dat kan in de vorm van een opt-in. Wij maken voor relevante databronnen inzichtelijk of deze gebruikt mogen worden, welke stappen ondernomen moeten worden om deze toestemming te verkrijgen en leveren pragmatische oplossing om effectief opt-in management te realiseren. 

De opt-in strategie bestaat uit een concreet plan van aanpak met activiteiten waarmee benodigde opt-in gerealiseerd worden.